Bygga Stockholm
Bygga Stockholm

Bygga Stockholm

Construction Sweden
30-65 years65% Men

Mottagare / Läsare

Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret,
Bostadsförmedlingen, Fastighetsägarna Stockholm, Brf, Allmännyttiga
bostadsföretag, Stockholms Byggmästareförening, Stockholms Byggnadsförening. Byggherrar/beställare i Stockholm med projekt och beslutade byggstarter under 2019–2020, arkitekter och övriga konsulter, byggentreprenörer och övriga entreprenörer, Stat, FoU, Organisationer inom bygg- och fastighet, Högskola.

Gender distribution

Women
35%
Men
65%