Dagens Infrastruktur
Dagens Infrastruktur

Dagens Infrastruktur

Construction Sweden
30-65 years65% Men

Mottagare / Läsare

Stat- och Kommun, FoU, Högskola, Statliga verk, Lantmäteri,
Svensk Basindustri, Energibolag, Stadsnät, Samhällsplanerare,
Konsulter, Byggherre, Beställare, Underhållsansvariga, Byggentreprenörer,
Anläggningsentreprenörer, Maskinentreprenörer,
Leverantörer som verkar vid nybyggnation och underhåll av
Svensk Infrastruktur. Tidningen distribueras till namngivna
beslutsfattare; bland annat vd, inköpschefer, projektledare,
upphandlingsansvariga, allt för att ni skall få maximal avkastning
på era investerade pengar.

Gender distribution

Women
35%
Men
65%