Bygga Stockholm's logotype

Bygga Stockholm

Construction · Sweden

Mottagare / Läsare

Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret,
Bostadsförmedlingen, Fastighetsägarna Stockholm, Brf, Allmännyttiga
bostadsföretag, Stockholms Byggmästareförening, Stockholms Byggnadsförening. Byggherrar/beställare i Stockholm med projekt och beslutade byggstarter under 2019–2020, arki...
 Read more

Interests

Bostad, Stockholm, Bygg, Fastigheter, Trafik

30-70
Age
65%
Males
35%
Females
Source: Own Survey