Bygga Stockholm's logotype

Bygga Stockholm

Construction · Sweden
Print - Bygga Stockholm

Print - Bygga Stockholm

Print (Non-module Based)
Vi följer Stockholms olika byggprojekt i alla nedanstående stadsdelsområden, stadsdelar, programområden samt kranskommuner, med fokus på olika teman i varje nummer

Teman
Kontor / Offentliga lokaler / Hållbart byggande / Bostäder / Stockhomshusen / Våtrum / Stora projekt / Skola / Avfall, recycling, återvinning / Infrastruktur / Trafik & väg / Park & grönområde / Renovering / VVS / Ventilation / Energieffektivisering