Byggasverige's logotype

Byggasverige

Media · Stockholm, Sweden
Description
Med hopp att bli Sveriges ledande domän för er som vill nå ut brett via Stordåhds Kommunikation AB:s huvuddomän när det gäller bygg och fastighet, infrastruktur och anläggning, industri och energi. Vi publicerar våra nyhetsbrev två ggr i veckan och uppdaterar vår portal, www.byggasverige.se, med heta nyheter ett antal gånger under dygnet.

Med en fullödig erfarenhet från branscherna och en stark samverkan med dess aktörer, hämtar vår redaktion hem och förmedlar de bästa och mest intressanta nyheterna och de bästa exemplen från nya aktuella byggprojekt till det som vidare händer inom bygg och fastighet, infrastruktur/anläggning och industri och energi branscherna. Detta från framgångsrika aktörer i branschen. Vi samlar de bästa nyheterna från våra ordinarie domäner;

https://www.svenskbyggtidning.se/
https://www.dagensinfrastruktur.se/
https://www.nordiskaprojekt.se/
https://www.byggastockholm.se/
https://www.nyaprojekt.se/

Via våra nyhetsbrev når våra annonsörer ut till mer än 35 000 e-post-mottagare.

24-65
Age
70%
Males
30%
Females