Dagens Infrastruktur's logotype

Dagens Infrastruktur

Construction · Sweden

Mottagare / Läsare

Stat- och Kommun, FoU, Högskola, Statliga verk, Lantmäteri,
Svensk Basindustri, Energibolag, Stadsnät, Samhällsplanerare,
Konsulter, Byggherre, Beställare, Underhållsansvariga, Byggentreprenörer,
Anläggningsentreprenörer, Maskinentreprenörer,
Leverantörer som verkar vid nybyggnation och underhåll av...
 Read more

Interests

Energi, Kommun, Högskola, Bolag

30-70
Age
65%
Males
35%
Females
Source: Own Survey