Nordiska Projekt's logotype

Nordiska Projekt

Construction · Sweden
Description
Innehållet i tidningen Nordiska Projekt speglar det som händer inom de två områdena ENERGI och INDUSTRI. Vi bevakar spännande projekt, nya investeringar, konferenser, seminarier, aktuella mässor, nyheter samt mycket annat. Vi kommer ut med sex nummer per år för att möta efterfrågan från både läsare och annonsörer. Återkommande Teman är

kraftvärme, fjärrvärme, vindkraft, vattenkraft, elkraft, miljö, stål,

gruva, papper och cellulosaindustri samt processindustri.

30-70
Age
65%
Males
35%
Females