Nordiska Projekt's logotype

Nordiska Projekt

Construction · Sweden

Mottagare / Läsare

Energibolag, elnätsbolag, bas- och verkstadsindustri, papper- och cellulosa, stål, gruva, fordon, processindustri, stat och kommuner samt större leverantörer, underhållsansvariga, entreprenörer och konsulter inom ovan nämnda branscher.

Interests

Bolag, Bransche, Kommune

30-70
Age
65%
Males
35%
Females
Source: Own Survey