Svensk Byggtidning's logotype

Svensk Byggtidning

Construction · Sweden

Information

Återkommande Teman
Bostad, Hållbart Byggande, Trä, Kontor, Ventilation, Skola

Mottagare / Läsare
Byggherrar/beställare (ej startade men beslutade projekt, 6-24 mån), fastighetsbolag (allmännyttan/privata), byggorganisationer byggentreprenörer, konsulter såsom; arkitekter, el, vvs, vs, entreprenörer såsom; el, vvs, mark, kommuner och statliga verk, FoU, högskolor. Tidningen distribueras till namngivna beslutsfattare bland annat vd, inköpschefer, projektledare, upphandlingsansvariga, handläggare och platschefer. Allt för att ni skall få maximal avkastning på era investerade pengar.

Tekniska data
• UTGÅVOR: 6 nr per år
• UPPLAGA PRINT & DIGITAL DISTRIBUTION (mail): 21 500
• FORMAT: 225 x 290 mm
• TRYCKFÖRFARANDE: Offset
• FÄRG: CMYK (4-färg)
• PAPPERSKVALITET: Multi Art Gloss
• INLAGA: 115 gram
• OMSLAG: 175 gram

Viktig information

1. Bilder ska vara högupplösta i 300 dpi.
2. Bilder skall vara i CMYK, ISO Coated v2 300% (ECI).
3. Text bör vara i 100% svart och 0% andra färger för att undvika att det blir suddigt.
4. Text på helsidor bör inte ligga alltför nära kanterna på annonsen, helst minst 2 cm från sidorna.
5. Annonser bör vara i PDF-format. Logotyper bör vara i EPS-format.

Färdigt annonsmaterial Annonsmaterial skickas in via e-post till respektive säljare senast angivet materialdatum. Önskas hjälp med annonsproduktion eller övriga frågor kontakta marknadsavdelningen!

Annonstillverkning

View more
  • Print
    • Information
    • Viktig information
    • Products