Svensk Byggtidning's logotype

Svensk Byggtidning

Construction · Sweden

Mottagare / Läsare Svensk Byggtidning

Byggherrar/beställare (ej startade men beslutade projekt,
6-24 mån), fastighetsbolag (allmännyttan/privata), byggorganisationer
byggentreprenörer, konsulter såsom; arkitekter, el, vvs, vs, entreprenörer såsom; el, vvs, mark, kommuner och
statliga verk, FoU, högskolor. Tidningen distribueras till nam...
 Read more

Interests

24-65
Age
70%
Males
30%
Females
Source: Own Survey