Nordiska Projekt
Nordiska Projekt

Nordiska Projekt

Energy & Raw Materials Sweden
30-65 years65% Men

Mottagare / Läsare

Energibolag, elnätsbolag, bas- och verkstadsindustri, papper- och cellulosa, stål, gruva, fordon, processindustri, stat och kommuner samt större leverantörer, underhållsansvariga, entreprenörer och konsulter inom ovan nämnda branscher.

Gender distribution

Women
35%
Men
65%