Newsletter ad medium

name
Nordiska Projekt
Energy & Raw Materials Sweden
Full screen

Description

150 dpi

Nordiska Projekt

Antal mottagare: 4 500

Nyhetsbrevet går ut en gång per vardag

Totalt antal utskick per månad: 90 000

Product details

Dimensioner
848x260 px

Products

Sold by

Nordiska Projekt
Energy & Raw Materials Sweden