Logotyp för Bygga Stockholm

Bygga Stockholm

Bygg · Sweden

Mottagare / Läsare

Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret,
Bostadsförmedlingen, Fastighetsägarna Stockholm, Brf, Allmännyttiga
bostadsföretag, Stockholms Byggmästareförening, Stockholms Byggnadsförening. Byggherrar/beställare i Stockholm med projekt och beslutade byggstarter under 2019–2020, arki...
 Läs mer

Intressen

Bostad, Stockholm, Bygg, Fastigheter, Trafik

30-70
Ålder
65%
Män
35%
Kvinnor
Källa: Egen undersökning