Logotyp för Dagens Infrastruktur

Dagens Infrastruktur

Bygg · Sweden

Mottagare / Läsare

Stat- och Kommun, FoU, Högskola, Statliga verk, Lantmäteri,
Svensk Basindustri, Energibolag, Stadsnät, Samhällsplanerare,
Konsulter, Byggherre, Beställare, Underhållsansvariga, Byggentreprenörer,
Anläggningsentreprenörer, Maskinentreprenörer,
Leverantörer som verkar vid nybyggnation och underhåll av...
 Läs mer

Intressen

Energi, Kommun, Högskola, Bolag

30-70
Ålder
65%
Män
35%
Kvinnor
Källa: Egen undersökning