Logotyp för Nordiska Projekt

Nordiska Projekt

Bygg · Sweden

Mottagare / Läsare

Energibolag, elnätsbolag, bas- och verkstadsindustri, papper- och cellulosa, stål, gruva, fordon, processindustri, stat och kommuner samt större leverantörer, underhållsansvariga, entreprenörer och konsulter inom ovan nämnda branscher.

Intressen

Bolag, Bransche, Kommune

30-70
Ålder
65%
Män
35%
Kvinnor
Källa: Egen undersökning