Logotyp för Svensk Byggtidning

Svensk Byggtidning

Bygg · Sweden

Mottagare / Läsare Svensk Byggtidning

Byggherrar/beställare (ej startade men beslutade projekt,
6-24 mån), fastighetsbolag (allmännyttan/privata), byggorganisationer
byggentreprenörer, konsulter såsom; arkitekter, el, vvs, vs, entreprenörer såsom; el, vvs, mark, kommuner och
statliga verk, FoU, högskolor. Tidningen distribueras till nam...
 Läs mer

Intressen

24-65
Ålder
70%
Män
30%
Kvinnor
Källa: Egen undersökning