Svensk Byggtidning
Svensk Byggtidning

Svensk Byggtidning

Construction Sweden
24-65 years70% Men

Mottagare / Läsare Svensk Byggtidning

Byggherrar/beställare (ej startade men beslutade projekt,
6-24 mån), fastighetsbolag (allmännyttan/privata), byggorganisationer
byggentreprenörer, konsulter såsom; arkitekter, el, vvs, vs, entreprenörer såsom; el, vvs, mark, kommuner och statliga verk, FoU, högskolor. Tidningen distribueras till namngivna beslutsfattare bland annat vd, inköpschefer, projektledare, upphandlingsansvariga, handläggare och platschefer. Allt för att ni skall få maximal avkastning på era investerade pengar.

Gender distribution

Women
30%
Men
70%