Full screen

Description

150 dpi

Svensk Byggtidning

Antal mottagare: 13 000

Nyhetsbrevet går ut en gång per vardag

Totalt antal utskick per månad: 260 000

Product details

Dimensioner
848x550 px
Öppningsfrekvens
30%

Products

Sold by