Dagens Infrastruktur

Dagens Infrastruktur

Construction
65% Men, 35% Women, 30-65 years

About Dagens Infrastruktur

Dagens Infrastruktur lyfter fram och aktualiserar det som händer inom den svenska anläggnings-, kommunikations- och transportsektorn. Vi fokuserar vidare på vägar, broar och tunnlar, järnväg, hamn- och sjöfart, flyg, transport- och logistik, kollektivtrafik, IT (Digital Kommunikation), trafiksystem/ITS, geoteknik, vatten- och avlopp, elnät och andra energisystem. Dagens Infrastruktur lägger stor vikt på anläggningar och projekt som representerar stora investeringar och som dagligen används av människor och samhälle. I stort sett avses system/projekt för transport av varor, personer och tjänster, samt för energi- och information.

Dagens Infrastrukturs advertising channels

Display
Print
Other
Newsletters

Contact Dagens Infrastruktur

Advertise with Dagens Infrastruktur

Send a free request to us and our team will get back to you as soon as possible.

  • Free of charge
  • Get price suggestions
  • No commitments