Kraftvärme, fjärrvärme, vindkraft, vattenkraft, elkraft, miljö, stål, gruva, papper och cellulosaindustri samt processindustri.