Återkommande Teman

 Bostad, Hållbart Byggande, Trä, Kontor, Ventilation, Skola

Mottagare / Läsare

Byggherrar/beställare (ej startade men beslutade projekt, 6-24 mån), fastighetsbolag (allmännyttan/privata), byggorganisationer byggentreprenörer, konsulter såsom; arkitekter, el, vvs, vs, entreprenörer såsom; el, vvs, mark, kommuner och statliga verk, FoU, högskolor. Tidningen distribueras till namngivna beslutsfattare bland annat vd, inköpschefer, projektledare, upphandlingsansvariga, handläggare och platschefer. Allt för att ni skall få maximal avkastning på era investerade pengar.


Tekniska data

• UTGÅVOR: 6 nr per år 

• UPPLAGA PRINT & DIGITAL DISTRIBUTION (mail): 21 500 

• FORMAT: 225 x 290 mm 

• TRYCKFÖRFARANDE: Offset • FÄRG: CMYK (4-färg) •

 PAPPERSKVALITET: Multi Art Gloss 

• INLAGA: 115 gram

 • OMSLAG: 175 gram